Er det alltid en dårlig idè å ta opp forbrukslån for å kjøpe forbruksvarer?

Grunnen til at forbrukslån har et så dårlig rykte er på grunn av at folk ikke tenker over hva de skal bruke pengene på før de søker lån. Med andre ord: de bruker lånte penger på akkurat samme måte som de bruker penger de har fått fra arbeidsgiver. Hvis man ikke klarer å skille mellom pengene man låner og de man har i sin eie, så vil man etter hvert utvikle et stort økonomisk problem.

Invester lånte penger i noe som gir langsiktig verdi

Hovedregelen når man låner penger er at man skal bruke pengene til å kjøpe noe som kan gi en verdi i fremtiden: såkalt investering. Derfor blir det i de aller fleste tilfellene veldig vanskelig å forsvare at man bruker lånte penger til å kjøpe mat, klær og vedlikeholde husdyr. I de aller fleste tilfellene er det nemlig ikke penger man vil ha muligheten til å få igjen etter at de har forlatt brukskontoen din.

Hva er vanligst å bruke et forbrukslån på?

De aller fleste nordmenn har en god plan når de klikker seg inn og søker om et forbrukslån. Kun et fåtall av oss bruker pengene på å dekke over et overforbruk i hverdagen. Og det er helt klart noen investeringer som er mer populære enn andre:

– Oppussing av hus eller hytte.
– Kjøp av campingvogn.
– Kjøp av båt.
– Investering i egen virksomhet.

Advarsel!

Som du kanskje klarer å forstå av denne artikkelen, så finnes det mange bedre ting å bruke et forbrukslån på enn forbruksvarer. Hvis du lar det bli en vanesak å «leve over evne» med bankens penger, så setter du deg i en svært sårbar situasjon. Ikke bare vil gjelden gradvis øke som følge av at du hele tiden bruker penger du egentlig ikke eier, men du vil aldri kunne endre forbruksmønster med mindre banken blir tvunget til å endre din virkelighetsoppfatning med makt – da gjerne med trusselbrev, betalingsanmerkninger og faren ved å bli slått personlig konkurs. Det høres kanskje ikke ut som en situasjon man ønsker å ende opp i?

Du skal altså tenke deg nøye om før du søker forbrukslån. Se nøye på din egen privatøkonomi og finn ut hvor du eventuelt kan skaffe litt ekstra midler fra før du velger å låne fra eksterne kilder. Kan det hende at du har noe av verdi liggende i garasjen som vil bli godt tatt imot på Finn.no eller Facebook? Har du mulighet til å skaffe deg en ekstra inntektskilde som ikke går alt for mye utover fritiden din?

Myndighetene regulerer i større og større grad tilgangen på forbrukslån for nordmenn

Forbrukslån er nemlig en økonomisk tjeneste som har blitt regulert hardere og hardere som følge av at nordmenns gjeld øker.

Men det har aldri vært slik at forbrukslån har blitt gitt til mennesker som egentlig ikke skulle ha forutsetning for å klare å betjene lånet. Det stilles (naturligvis) krav til at man har en fast inntekt, bopel og at man ikke er i dyp økonomisk krise fra tidligere av. På den måten kan man jo nærmest si at det alltid vil være opp til forbrukeren å selv måtte regulere hvordan lånet blir brukt og dermed sikre seg at vedkommende vil klare å betale det ned i tide. Banken har selvfølgelig et etisk ansvar om å ikke gi forbrukslån på 500,000 til folk som knapt får utbetalt 10,000 kroner i måneden, men dette er også noe myndighetene til stadighet strammer inn på.

Men er det noen ganger greit å bruke forbrukslån på forbruksvarer?

Ja, i visse tilfeller kan det faktisk være en god idé. Kjøp av ferietur eller hvitevarer pleier å være et godt eksempel.

Vi kan begynne med hvitevarer. La oss si at du klikke deg inn på Lefdals nettsider vel vitende om at du trenger et nytt kjøleskap fordi det gamle har blitt ødelagt. Du har simpelthen valget mellom å finansiere et flunkende nytt kjøleskap eller spise tørrmat i flere måneder før du får spart opp nok penger til å kjøpe et nytt et. Det er i disse tilfellene du må tenke på alternativkostnaden. Alternativkostnaden i dette tilfellet er å ikke være i stand til å handle inn mat som er nødt til å stå nedkjølt. Ikke bare må man holde seg unna juice, melk og flere typer grønnsaker i mange uker – man har heller ikke mulighet til å kjøle ned og oppbevare middagsrester, noe som i det store og hele kan bli en ganske stor kostnad i seg selv.

Ferieturer er normalt sett ikke noe det er vanlig å låne penger til, men la oss si at reiseoperatørene har supertilbud som kun varer i et par dager. Du har valget mellom å vente til du får lønn før du kjøper ferien eller å låne penger og få den finansiert (nærmest) umiddelbart. Du får lønn om to uker, men da er tilbudet over og du blir nødt til å betale dobbel pris. Hva gjør du? Nemlig. I slike tilfeller er det faktisk økonomisk smart å ta opp et forbrukslån for deretter å betale ned lånet så fort du har fått lønn.