Låne penger

Forbrukslån har vært et hyppig samtaleemne i media de siste årene, godt hjulpet av det rekordhøye antallet nordmenn som benytter seg av produktet. Meningene er delte, med både ris og ros å spore hos landets finansielle eksperter. Blant fordelene som fremheves er det særlig tilgangen til korttidsfinansiering som skiller seg ut, samt muligheten til å realisere gamle drømmer og ønsker. Kritikerne reagerer derimot på de usedvanlig høye effektive rentene og den økte faren for å havne i en gjeldsfelle. Spørsmålet blir hvilken side man skal ta, og hva som er sannheten? Som med mye annet, finnes det ikke noe enkelt svar, utenom at det varierer. Viktigst av alt er låntakers kunnskap og forståelse av hvilken avtale de inngår, og at hele prosessen gjennomføres i det åpne. Nettsiden vår er startet med den hensikt å gi deg all den kunnskapen du trenger om forbrukslån, der fokuset er rettet mot lavest mulige kostnader.

Her finner du en komplett oversikt fra A til Å, med tips til hvordan du senker rentekostnadene og unngår de vanligste fallgruvene ved inngåelse av forbrukslån. Vær for det første kritisk til din egen privatøkonomi, og hvorvidt den tåler den ekstra belastningen slike lån medfører. Begynn med å sette opp et budsjett der alle inntekter og utgifter inkluderes, for å se hvilke månedlige renteutgifter som er akseptable. En god huskeregel er at man alltid bør ha ekstra penger til overs hver måned som settes til side på en egen bufferkonto. Er tallet på bunnlinjen grønt? Da bør du lese videre for å lære mer om hvordan forbrukslån fungerer.

Sammenlign prisene – Finn det beste rentetilbudet

Du vil garantert bli overrasket over hvilke prisforskjeller som eksisterer i markedet! Uten å overdrive kan man påstå at noen få minutters ekstra arbeid kan spare låntaker for tusenvis av kroner i reduserte rentekostnader. Som med andre varer og tjenester gjelder det å hente inn så mange tilbud som mulig for å finne den beste prisen. Problemet er kun det at én søknad om forbrukslån tar fryktelig lang tid å fylle ut på egenhånd. Du må hente inn informasjon om utdannelse, inntekt, utgifter, jobbsituasjon og en rekke andre ting. Bankene krever i tillegg dokumentasjon på inntekt i form av kopierte lønnslipper for de to siste månedene, samt fjorårets selvangivelse. En søknad kan fort ta 45 minutter å fylle ut (om ikke mer), og det gjelder å finne et enklere alternativ.

Vi anbefaler deg derfor på det sterkeste å benytte en lånemegler til jobben, da de sparer deg for både tid og penger. Lånemeglere må være lisensiert av Finanstilsynet, og kalles “låneagenter” på fagspråket. Rent teknisk regnes de som långiverens medhjelper, da de tilfører virksomheten nye kunder i bytte mot en fast provisjon. Heldigvis koster det ingenting for deg som kunde, og du behøver kun fylle ut én enkel søknad som videresendes til meglerens samarbeidspartnere. Man ser ofte eksempler på lånemeglere som samarbeider med over 15 norske banker og finansinstitusjoner. For deg som låntaker er det gode nyheter, da flere anbud øker sjansen for en lavere effektiv rente.

Etter å ha gjennomført en kredittsjekk vil du motta et uforpliktende tilbud fra interessante partier (såfremt søknaden aksepteres). Megleren leverer altså både i pose og sekk, gjennom økt sjanse for å spare penger, samt en forenklet søkeprosess. Her finnes det dog en ulempe (avhengig av hvordan man tolker det). Bruk av lånemegler har en tendens til å sakke ned behandlingen av søknaden, da flere ledd er involvert samtidig. I de fleste tilfeller kan du regne med å vente inntil ett døgn ekstra før pengene står på konto, som er verdt å ha i bakhodet før man søker.

Fokuser på lånets effektive rentesats

Ikke tråkk i salaten når du skal ta opp forbrukslån, ved å se deg blind på den nominelle rentesatsen. Husk at den effektive renten gjenspeiler den virkelige kostnaden, ettersom den justeres etter gebyrer og nedbetalingstid. Som norsk låntaker har du også rett til å motta et uforpliktende tilbud, uten at långiver kan kreve betalt på noen som helst måte. Du har også angrerett (som vi kommer tilbake til nedenfor), samt et par andre viktige rettigheter. Forbrukslån leveres “uten sikkerhet”, som betyr at pengene kan benyttes på hva enn du selv ønsker. Ulempen er den at bankene krever seg bedre betalt for å demme opp for den økte risikoen. Skulle låntaker gå konkurs må de stille seg bakerst i køen, ettersom lånet er levert uten sikkerhet.

En viktig del av den effektive renten, er de gebyrene som långiver legger på underveis. Da sikter vi særlig til det såkalte “etableringsgebyret”, som er ment å dekke kostnadene ved administrasjon og opprettelse av lånet. Prisen kan også være relativt stiv, og ligger ofte i området mellom 1 000 og 2 000 kroner. Man kan (vel og merke med god grunn) stille spørsmålstegn ved praksisen, og hvorvidt det koster flere tusen kroner å taste inn låneavtalen i datasystemet? Det må likevel bli en diskusjon for senere tid, da vi ønsker å fokusere utelukkende på billige forbrukslån og hvordan man finner de. Til syvende og sist vil du møte på det som kalles et “termingebyr”, som er ment å dekke utgiftene til vedlikehold av lånet hver tredje måned. Vanligvis er det snakk om et beløp mellom 50 og 100 kroner, men det varierer mellom långiverne.

Nedbetalingstiden er viktig

Nedbetalingstiden er av enorm betydning når det kommer til kostnadene ved et forbrukslån. Som et minimum anbefaler vi alle låntakere å gjøre seg kjent med effekten det har på den effektive renten. Hovedregelen sier at kortere nedbetalingstid gir en høyere effektiv rente (og vice versa), men lavere rentekostnader. Det hele kan virke litt selvmotsigende når man først ser på det, men tar ikke lang tid å forstå. En kort nedbetalingstid er nesten alltid å foretrekke, med mindre låntaker har en økonomi som ikke takler det finansielle presset det medfører.

Forklart på en annen måte er rentenivået basert på en nedbetalingsperiode på 1 år. Betaler du 12 prosent effektiv rente på lånet ditt, betyr det 1 prosent per måned (altså 12/12). Du har som regel valget mellom to forskjellige nedbetalingsformer, kalt annuitetslån og serielån, der førstnevnte er det vanligste valget blant norske lånetakere. Forskjellene er ikke nødvendigvis store, men annuitetslån medfører lavere kostnader over tid.

De siste årene har det sprunget opp en ny nisjé innen forbrukslån, ofte omtalt som mikro – og smålån. Disse kjennetegnes av en skyhøy effektiv rente, som i stor grad skyldes den korte nedbetalingstiden. Blir nedbetalingen halvert til 6 måneder, betyr det at den nominelle renten dobles ettersom 12 måneder er utgangspunktet når man regner ut rentesatsen. Uten å gå for dypt inn på temaet er det verdt å merke seg at slike lån sjeldent er å anbefale for norske lånekunder. Her bør man styre unna, og heller lete etter et tilbud med lavere effektive renter, og lenger nedbetalingstid.

Du har angrerett

Ja, du kan faktisk angre på lånet ditt! I Norge er det hovedsakelig Finansavtaleloven og Angrerettloven som regulerer forbrukernes rettigheter ved inngåelse av avtale om forbrukslån. I skrivende stund har du full angrerett på inntil 14 dager, der loven krever at lånebeløpet returneres i sin helhet innen én måned f.o.m. utstedelse. Det betyr at man også er nødt til å dekke administrasjonskostnadene for opprettelsen av selve lånet, slik at långiver ikke blir skadelidende økonomisk. De som angrer på låneavtalen burde alltid melde fra i skriftlig form, slik at man har noe å vise til dersom en tvist skulle oppstå med långiver.

Verdt å merke seg er også långivers plikt om å kredittsjekke den som søker om forbrukslån før pengene utbetales, samt opplysningskravet. Blant annet skal slike ting som lånesum, effektiv rente og nedbetalingstid klart fremgå i gjeldsavtalen. Norge er et foregangsland på verdensbasis, når det gjelder forbrukerrettigheter innen finans. De som tar opp forbrukslån har usedvanlig gode rettigheter i møte med kreditor. Du har også lov til å refinansiere gjelden uten “straff”, samt å betale tilbake alle pengene du skylder før tiden.