Om Integrityfirstbank.com

Min interesse for alt som har med finans å gjøre, startet da jeg foretok min første aksjehandel. Det skjedde for snart 20 år siden, og aksjene ble solgt med noen få tusenlapper i fortjeneste. Pengene ble investert umiddelbart i nye aksjer, og jeg traff rett på ny. I løpet av kort tid hadde jeg en pen liten portefølje som jeg pleiet daglig. Det ga meg både midler til å kunne fortsette som minispekulant, og ikke minst ”blod på tann”.

Til daglig jobber jeg med kreativt arbeid, og er så langt unna børsen som man kan bli, rent yrkesmessig. Til tross for manglende relevant utdannelse og yrkeserfaring, tør jeg påstå jeg vet en god del om det jeg snakker om her. I dag er arbeidsplassen min et sted jeg går til kun av egeninteresse. Selv om lønna der er ok, er det på langt nær derfra hovedinntektene kommer. De kommer nå fra en pen og regelmessig profitt fra eierskap i aksjer. Derfra får jeg også en anselig sum i utbytte, temmelig regelmessig.

Dette er bakgrunnen for denne nettsiden. Jeg ønsker her å dele av mine erfaringer, forhåpentligvis til nytte for andre. Samtidig hjelper det også meg selv å sette ord på ting, og å se det på ”trykk”. Jeg håper de som forviller seg inn på nettsiden lar seg inspirere, og deretter tjener litt på sine investeringer. Lykke til!